CCNA 200-301 : LIMIT (thời gian học 4 tháng)

Nguyễn Phú Thịnh

(3)

990.000đ

ENCOR 350-401 LIMIT (thời gian học 6 tháng)

Nguyễn Phú Thịnh

(2)

1.490.000đ

CCNA WIRELESS

Nguyễn Phú Thịnh

(2)

299.000đ

ENCOR 350-401

Nguyễn Phú Thịnh

(3)

2.990.000đ

CCNA 200-301 : FULL

Nguyễn Phú Thịnh

(4)

1.990.000đ

CCNA LAB with Cisco Packet Tracer

Nguyễn Phú Thịnh

(2)

199.000đ

CISCO CCNP WIRELESS

Nguyễn Phú Thịnh

(3)

990.000đ

LAN SECURITY

Nguyễn Phú Thịnh

(2)

499.000đ