CCNA 200-301 : FULL

Nguyễn Phú Thịnh
4 Đánh giá 138 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Có khả năng thiết kế, thi công hoàn chỉnh hệ thống mạng từ thi công các hệ thống cáp mạng, cáp tường đến cấu hình các thiết bị.
 • Có khả năng thiết lập và cấu hình các hệ thống mạng có các thiết bị định tuyến (routers) và chuyển mạch (switches) cho mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN)
 • Có khả năng quản trị và giải quyết các sự cố mạng thường gặp, nâng cao hiệu quả và bảo mật cho các hệ thống mạng máy tính.
 • Nắm vững cơ sở và nền tảng lý thuyết của hệ thống mạng, giúp bạn tiếp tục theo học các khóa học cao hơn như CCNP, CCIE
 • Nắm vững lý thuyết, các công nghệ mạng diện rộng tiên tiến hiện tại và những công nghệ xu hướng như Network Automation, IPv6…

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu về chương trình CCNA 

Chương trình CCNA (Cisco Certified Network Associate) được thiết kế bởi các chuyên gia cao cấp của Cisco Systems thiết kế nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản nhất về công nghệ mạng trước khi học đến các chương trình chuyên sâu hơn như CCNP và CCIE. CCNA được đánh giá là một trong 10 chương trình đào tạo tốt nhất, được công nhận trên toàn thế giới trong lĩnh vực Networking.

Khoá học CCNA 200-301 FULL được xây dựng bám sát theo Giáo trình Cisco, không bỏ sót bất kì mảng công nghệ hay kiến thức nào nhằm trang bị cho bạn nền tảng vững chắc để có thể đáp ứng yêu cầu công việc thực tế cũng như tiếp nhận các chương trình đào tạo cao hơn, mở rộng ra các lĩnh vực khác.

Ai có thể tham gia khóa học

 • Sinh viên cao đẳng, đại học công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông
 • Người yêu thích và mong muốn làm việc trong lĩnh vực Quản trị mạng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.
 • Người mới bắt đầu tìm hiểu về hệ thống mạng Cisco CCNA
 • Nhân viên thiết kế, triển khai hệ thống mạng LAN, WAN, Quả trị mạng trong doanh nghiệp

Thông tin khóa học

 • Tổng thời gian học : 24 giờ
 • Yêu cầu chung: Hiểu về các hoạt động cơ bản của máy tính
 • Chương trình gồm hai phần chính: Essential và Advanced

Phần Essential : 

 • Bao gồm các kiến thức cốt lõi và cơ bản nhất để bạn có thể áp dụng ngay vào công việc
 • Kết thúc phần Essential, bạn sẽ có đầy đủ kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Networking
 • Đối với người học hoàn toàn mới, đây là học phần cần thiết, đồng thời nên học tuần tự các module để dễ dàng tiếp thu và vận dụng

Phần Advanced :

 • Bao gồm các kiến thức nâng cao và cập nhật các công nghệ xu hướng trong lĩnh vực  Networking hiện tại  thế giới
 • Kết thúc phần Advanced, bạn sẽ nắm được toàn bộ hệ thống kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và xu hướng công nghệ mới mang tính ứng dụng cao
 • Đối với người đã từng học CCNA, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn học thêm các module cụ thể trong chương trình CCNA mới để bổ sung kiến thức, không nhất thiết phải học lại toàn bộ chương trình.

Khóa học được thiết kế linh hoạt, bạn có thể lựa chọn lộ trình học tùy theo nền tảng kiến thức và công việc của mình :

 • Nếu như bạn là người hoàn toàn mới, bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên con đường Networking, bạn có thể học tuần tự các module.
 • Kết thúc phần Essential, bạn sẽ có đủ kiến thức để làm việc trong lĩnh vực Networking
 • Kết thúc phần Advanced, bạn sẽ nắm được các công nghệ nâng cao, công nghệ mới và xu hướng của thế giới về  Networking
 • Nếu như bạn đã học chương trình CCNA cũ, bạn có thể lựa chọn học thêm các module cụ thể trong chương trình CCNA mới, để có thể bổ sung các kiến thức mới, không phải học lại toàn bộ chương trình

Mục tiêu của khóa học

CCNA 200-301 FULL trang bị đầy đủ nền tảng giúp người học có thể tự chủ động về giải pháp kết nối toàn diện. Bao gồm:

 • Khả năng thiết kế, thi công hoàn chỉnh hệ thống mạng từ thi công các hệ thống cáp mạng, cáp tường đến cấu hình các thiết bị.
 • Khả năng thiết lập và cấu hình các hệ thống mạng có các thiết bị định tuyến (routers) và chuyển mạch (switches) cho mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN)
 • Khả năng quản trị và giải quyết các sự cố mạng thường gặp, nâng cao hiệu quả và bảo mật cho các hệ thống mạng máy tính.
 • Nắm vững cơ sở và nền tảng lý thuyết của hệ thống mạng, giúp bạn tiếp tục theo học các khóa học cao hơn như CCNP, CCIE
 • Nắm vững lý thuyết, các công nghệ mạng diện rộng tiên tiến hiện tại và những công nghệ xu hướng như Network Automation, IPv6…

Nội dung khóa học

 • Bài 13: Accessing the Cisco Catalyst Switch CLI Học thử 13:51
 • Bài 14: Configuring Cisco IOS Software Học thử 07:19
 • Bài 15: Summary Học thử 01:22
 • Bài 16: LAB_Using the Command-Line Interface Học thử 20:59
 • Bài 17: LAN Switching Concepts Học thử 13:02
 • Bài 18: Verifying and Analyzing Ethernet Switching Học thử 04:30
 • Bài 19: Summary Học thử 01:02
 • Bài 20: LAB_Analyzing Ethernet LAN Switching Học thử 14:06
 • Bài 21: Securing the Switch CLI Học thử 10:29
 • Bài 22: Enabling IPv4 for Remote Access Học thử 09:38
 • Bài 23: Miscellaneous Settings Useful in the Lab Học thử 06:08
 • Bài 24: Summary Học thử 00:39
 • Bài 25: Configuring Switch Interfaces Học thử 14:17
 • Bài 26: Analyzing Switch Interface Status and Statistics Học thử 09:34
 • Bài 27: Summary Học thử 01:25
 • Bài 28: Virtual LAN Concepts 19:35
 • Bài 29: VLAN and VLAN Trunking Configuration 15:00
 • Bài 30: VLAN Trunking Protocol 06:22
 • Bài 31: Implementing Interfaces Connected to Phones 05:22
 • Bài 32: Troubleshooting VLANs and VLAN Trunks 06:40
 • Bài 33: Summary 01:11
 • Bài 34: VLAN Bonus 19:51
 • Bài 35: STP and RSTP Basics 29:11
 • Bài 36: Details Specific to STP 05:47
 • Bài 37: Rapid STP Concepts 04:13
 • Bài 38: Optional STP Features 05:45
 • Bài 39: Summary 02:03
 • Bài 40: Understanding RSTP Through Configuration 22:45
 • Bài 41: Configuring Layer 2 EtherChannel 11:18
 • Bài 42: Summary 01:07
 • Bài 43: IP Address Structure 07:53
 • Bài 44: IP Address Classification 04:09
 • Bài 45: Public and Private IP 02:48
 • Bài 46: Are we in the same subnet 02:36
 • Bài 47: Summary 01:25
 • Bài 48: Classful Network Concepts 09:40
 • Bài 49: Deriving the Network ID and Related Numbers 05:54
 • Bài 50: Summary 01:40
 • Bài 51: Analyzing Subnet Masks 16:07
 • Bài 52: How to subnetting 10:47
 • Bài 53: Fast Subnetting 04:19
 • Bài 54: IP planning with Equal Subnet Mask 06:21
 • Bài 55: IP planning with Variable Length Subnet Mask 13:04
 • Bài 56: IP planning with Tool 02:42
 • Bài 57: Introducing Cisco Router 03:52
 • Bài 58: Basic Configuration of Cisco Router 20:58
 • Bài 59: Summary 00:39
 • Bài 60: IP Routing 16:27
 • Bài 61: Configuring IP Addresses and Connected Routes 08:56
 • Bài 62: Configuring Static Routes 13:13
 • Bài 63: Configuring Backup Static Routes 07:14
 • Bài 64: Troubleshooting Static Routes 08:50
 • Bài 65: Summary 01:13
 • Bài 66: VLAN Routing with Router 802.1Q Trunks 19:25
 • Bài 67: VLAN Routing with Layer 3 Switch SVIs 09:46
 • Bài 68: VLAN Routing with Layer 3 Switch Routed Ports 09:30
 • Bài 69: Implementing Layer 3 EtherChannels 04:49
 • Bài 70: Summary 00:44
 • Bài 71: Problem Isolation Using the ping Command 23:55
 • Bài 72: Problem Isolation Using the traceroute Command 07:52
 • Bài 73: Summary 00:50
 • Bài 74: Dynamic Host Configuration Protocol 07:09
 • Bài 75: Configuring DHCP 06:36
 • Bài 76: Configuring DHCP Relay Agent 05:14
 • Bài 77: Summary 00:11
 • Bài 78: TCPIP Layer 4 Protocols TCP and UDP 18:05
 • Bài 79: TCPIP Applications 09:40
 • Bài 80: Summary 01:17
 • Bài 81: IPv4 Access Control List Basics 17:22
 • Bài 82: Implementing IPv4 Access Control List 16:52
 • Bài 83: Extended Numbered IP Access Control Lists 24:45
 • Bài 84: Named ACLs and ACL Editing 07:16
 • Bài 85: Network Address Translation Concepts 08:56
 • Bài 86: Implementing Static NAT 09:55
 • Bài 87: Implementing Dynamic NAT 04:41
 • Bài 88: Implementing Port Address Translation 05:47
 • Bài 89: Open Ports for Outside Access. 07:31
 • Bài 91: Summary 00:48
 • Bài 90: Troubleshooting NAT 02:40
 • Bài 92: Wireless LAN Topologies 13:17
 • Bài 93: Other Wireless Topologies 07:11
 • Bài 94: RF Overview 11:16
 • Bài 95: Summary 01:28
 • Bài 96: Autonomous AP Architecture 03:21
 • Bài 97: Cloud-based AP Architecture 02:02
 • Bài 98: Split-MAC Architectures 05:55
 • Bài 99: Comparing Wireless LAN Controller Deployments 03:27
 • Bài 100: Cisco AP Modes 03:10
 • Bài 101: Summary 01:24
 • Bài 102: Anatomy of a Secure Connection 07:11
 • Bài 103: Wireless Client Authentication Methods 04:08
 • Bài 104: Wireless Privacy and Integrity Methods 02:25
 • Bài 105: WPA, WPA2, and WPA3 02:23
 • Bài 106: Preparing Cisco Wireless LAB with Packet Tracer 09:34
 • Bài 107: Introducing Cisco Wireless LAN Controller 04:55
 • Bài 108: Configuring a WLAN 12:26
 • Bài 109: Security Terminology 01:45
 • Bài 110: Common Security Threats 11:47
 • Bài 111: Controlling and Monitoring User Access 03:26
 • Bài 112: Developing a Security Program to Educate Users 00:55
 • Bài 113: Summary 00:52
 • Bài 114: Securing IOS Passwords 17:06
 • Bài 115: Remote Access Control Using ACL 04:18
 • Bài 116: Firewalls and Intrusion Prevention Systems 11:44
 • Bài 117: Summary 00:53
 • Bài 118: Port Security Concepts 10:11
 • Bài 119: Port Security Violation Modes 03:53
 • Bài 120: Port Security Configuration 13:54
 • Bài 121: Summary 00:23
 • Bài 122: DHCP Snooping 11:11
 • Bài 123: Dynamic ARP Inspection 05:50
 • Bài 124: Small Office Home Office 02:31
 • Bài 125: Analyzing Campus LAN Topologies 05:43
 • Bài 126: Power over Ethernet (PoE) 06:23
 • Bài 127: Summary 00:46
 • Bài 128: Metro Ethernet 04:49
 • Bài 129: Internet VPNs 09:25
 • Bài 130: Summary 01:26
 • Bài 131: Server Virtualization 06:38
 • Bài 132: Cloud Computing Services 05:19
 • Bài 133: WAN Traffic Paths to Reach Cloud Services 04:30
 • Bài 134: Summary 00:57
 • Bài 135: Comparing Dynamic Routing Protocol Features 18:14
 • Bài 136: OSPF Concepts and Operation 14:34
 • Bài 137: OSPF Areas and LSAs 08:52
 • Bài 138: Summary 03:09
 • Bài 139: Implementing Single-Area OSPFv2 21:03
 • Bài 140: Verifying OSPF Operation 09:17
 • Bài 141: Configuring the OSPF Router ID 06:35
 • Bài 142: Using OSPFv2 Interface Subcommands 05:03
 • Bài 143: Additional OSPFv2 Features 18:42
 • Bài 144: Implementing Multiarea OSPF 01:52
 • Bài 145: Summary 01:51
 • Bài 146: OSPF Network Types 20:12
 • Bài 147: OSPF Neighbor Relationships 15:01
 • Bài 148: Summary 02:11
 • Bài 149: Introduction to IPv6 07:29
 • Bài 150: IPv6 Addressing Formats and Conventions 16:47
 • Bài 151: Summary 00:25
 • Bài 152: Global Unicast Addressing Concepts 09:34
 • Bài 153: Unique Local Unicast Addresses 01:40
 • Bài 154: Summary 01:43
 • Bài 155: Implementing Unicast IPv6 Addresses on Routers 14:08
 • Bài 156: Link-Local Addresses 02:58
 • Bài 157: IPv6 Multicast Addresses 03:58
 • Bài 158: Miscellaneous IPv6 Addresses 01:48
 • Bài 159: Summary 01:02
 • Bài 160: Connected and Local IPv6 Routes 30:10
 • Bài 161: Troubleshooting Static IPv6 Routes 04:28
 • Bài 162: The Neighbor Discovery Protocol 07:36
 • Bài 163: Summary 02:03
 • Bài 164: System Message Logging (Syslog) 07:19
 • Bài 165: Network Time Protocol (NTP) 08:03
 • Bài 166: Analyzing Topology Using CDP and LLDP 03:51
 • Bài 167: Summary 01:22
 • Bài 168: Introduction to QoS 04:53
 • Bài 169: Classification and Marking 13:41
 • Bài 170: Queuing 04:37
 • Bài 171: Shaping and Policing 03:13
 • Bài 172: Congestion Avoidance 02:34
 • Bài 173: Summary 01:51
 • Bài 174: First Hop Redundancy Protocol 08:26
 • Bài 175: Simple Network Management Protocol 07:00
 • Bài 176: FTP and TFTP 04:43
 • Bài 177: Summary 01:24
 • Bài 178: SDN and Controller-Based Networks 06:31
 • Bài 179: Examples of Network Programmability and SDN 11:13
 • Bài 180: Comparing Traditional Versus Controller-Based Networks 01:50
 • Bài 181: Summary 00:52
 • Bài 182: SDA Fabric, Underlay, and Overlay 11:39
 • Bài 183: DNA Center and SDA Operation 04:38
 • Bài 184: DNA Center as a Network Management Platform 03:21
 • Bài 185: Summary 01:34
 • Bài 186: REST-Based APIs 07:47
 • Bài 187: Data Serialization and JSON 05:40
 • Bài 188: Summary 00:39
 • Bài 189: Device Configuration Challenges and Solutions 08:17
 • Bài 190: Ansible, Puppet, and Chef Basics 06:04
 • Bài 191: Summary 01:00
 • Bài 192: Switch Basic 14:12
 • Bài 193: Upgrade IOS on Cisco Router 07:22
 • Bài 194: DHCP 08:20
 • Bài 195: Static Route 19:22
 • Bài 196: Static Route 2 21:45
 • Bài 197: Access List 18:08
 • Bài 198: Access List 2 31:39
 • Bài 199: NAT 12:38
 • Bài 200: Authentication with RADIUS 08:18
 • Bài 201: AAA with Privilege Level 09:21
 • Bài 202: Lab tong hop 1 30:52
 • Bài 203: VLAN Trunking 15:01
 • Bài 204: VTP 08:41
 • Bài 205: Spanning Tree 16:31
 • Bài 206: Rapid Spanning Tree 03:40
 • Bài 207: EtherChannel 10:55
 • Bài 208: HSRP 13:13
 • Bài 209: Port Security 08:42
 • Bài 210: Switching Challenge 22:37
 • Bài 211: RIP 15:03
 • Bài 212: OSPF 13:27
 • Bài 213: Routing and Switching Challenge 36:39
 • Bài 214: IPv6 09:37
 • Bài 215: Revision 43:59
 • Bài 193: Full Slide

Thông tin giảng viên

Nguyễn Phú Thịnh
1150 Học viên 27 Khóa học
- Kai Nguyễn
 • 1 năm thực tập tốt nghiệp tại Cisco Việt Nam, hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng máy tính.
 • 4 năm giảng dạy các chứng chỉ về mạng và công nghệ thông tin.
 • Hiện đang giảng dạy tại các trung tâm như VNPRO, WAREN,....

Học viên đánh giá

5
4 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trần quang khánh

Thật tuyêtf vời

Dinh Dai Vu

dễ hiểu ,đầy đủ chi tiết và theo sát với kì thi CCNA

Vũ Đức Toàn

khóa học tiếng việt rất chi tiết

Trần Thành Long

Bài giảng chuẩn bị cực kì kungfu và truyền đạt rất dễ hiểu ạ. Không những học được kiến thức mà còn học được thần thái của thầy Kai. Vote thầy Kai 5 sao plus luôn ạ !

Khóa học liên quan

CCNA 200-301 : LIMIT (thời gian học 4 tháng)
Nguyễn Phú Thịnh
(3) 28 Học viên
990.000đ
ENCOR 350-401 LIMIT (thời gian học 6 tháng)
Nguyễn Phú Thịnh
(2) 7 Học viên
1.490.000đ
CCNA WIRELESS
Nguyễn Phú Thịnh
(2) 114 Học viên
299.000đ
ENCOR 350-401
Nguyễn Phú Thịnh
(3) 60 Học viên
2.990.000đ
CCNA LAB with Cisco Packet Tracer
Nguyễn Phú Thịnh
(2) 160 Học viên
199.000đ
1.990.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 30 giờ 28 phút
Giáo trình: 216 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC