CISCO CCNP WIRELESS LIMIT (thời gian học 4 tháng)

Nguyễn Phú Thịnh
3 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về sóng điện từ và hệ thống mạng Wi-Fi
 • Vận hành hệ thống Wi-Fi với thiết bị Cisco
 • Chủ động cài đặt, cấu hình cho một hạ tầng mạng không dây đầy đủ tính năng và bảo mật
 • Có khả năng vận hành, kiểm soát và khắc phục các sự cố thường gặp trong hệ thống mạng đang quản lý của doanh nghiệp
 • Hiểu được vấn đề cốt lõi trong hệ thống Wi-Fi để phục vụ công việc thiết kế, tư vấn dự án và vận hành hệ thống mạng Wi-Fi chuyên dụng
 • Ngoài ra, bạn cũng có thể vận dụng kiến thức cơ bản trong chương trình học cho bất kỳ hệ thống Wi-Fi của bất cứ hãng nào không nhất thiết phải là Cisco
 • Ngoài ra, bạn cũng có thể vận dụng kiến thức cơ bản trong chương trình học cho bất kỳ hệ thống Wi-Fi của bất cứ hãng nào không nhất thiết phải là Cisco

Giới thiệu khóa học

✥ CCNP WIRELESS lần đầu tiên xuất hiện tại Kai Networks với sự đầu tư chuẩn chỉnh nhất từ nội dung khóa học đến chất lượng bài giảng.

✥ Gần 100 bài bài lý thuyết và thực hành, CCNP WIRELESS là đứa con tinh thần mà chúng tôi đã nỗ lực chuẩn bị, chăm chút suốt thời gian qua để mang đến cho mỗi học viên những trải nghiệm tốt nhất có thể.

✥ CCNP WIRELESS tại Kai Networks là tất cả những gì bạn cần để bước chân vào lĩnh vực Wi-Fi cho Doanh nghiệp. Bất kể bạn là ai, người mới hay IT vận hành, hay kỹ sư tư vấn giải pháp, chỉ cần bạn có kiến thức mạng CCNA căn bản thì CCNP WIRELESS dành cho bạn.

Ai nên tham gia khoá học

 • Sinh viên cao đẳng, đại học ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông
 • Người cần nghiên cứu về hệ thống kết nối Cisco cũng như kiến thức cơ bản về Kết nối Không dây
 • Người cần kiến thức phục vụ công việc như Quản trị viên, kỹ thuật viên, tổng đài viên hỗ trợ kỹ thuật mạng
 • Nhân viên thiết kế, triển khai hệ thống và quản trị mạng trong Doanh nghiệp

Thông tin Khoá học CISCO ENCOR WIRELESS

 • Level tương đương : CCNP Professional
 • Điều kiện tiên quyết : Có kiến thức mạng CCNA căn bản
 • *** Để có thể tiếp thu nhanh và hiệu quả các đơn vị kiến thức trong khoá học này, bạn nên trang bị cho mình nền tảng kiến thức cơ bản về mạng máy tính trước khi bắt đầu.
 • Kiến thức trọng tâm: Khoá học tập trung vào Kỹ năng cấu hình, bảo mật và quản lý các giải pháp hạ tầng kết nối không dây

Nội dung khoá học

 • Wireless Signals and Modulation : cơ bản về sóng điện từ và các tham số quan trọng cần biết khi làm việc với Wi-Fi chuyên dụng
 • Wireless Infrastructure : kiến trúc mạng Wi-Fi và các thành phần trong một hệ thống Wi-Fi
 • Implementing FlexConnect : kiến trúc FlexConnect của Cisco và các kiểu điều phối dữ liệu trong Wi-Fi
 • Implementing Quality of Service : triển khai QoS để đảm bảo chất lượng dịch vụ trên mạng Wi-Fi
 • Implementing Multicast : triển khai các dịch vụ Multicast trên mạng Wi-Fi
 • Location Services Deployment : giới thiệu về các kỹ thuật định vị và ứng dụng của định vị trong Wi-Fi
 • Authenticating Wireless Clients : các phương pháp xác thực người dùng
 • Security for Wireless Client Connectivity : các phương pháp để bảo mật cho người dùng Wi-Fi
 • Troubleshooting Wireless Connectivity : xử lý sự cố liên quan đến kết nối Wi-Fi
 • Monitoring and Troubleshooting WLAN Components : kiểm tra và chẩn đoán sự cố cho các thành phần trong hệ thống mạng Wi-Fi
 • Device hardening : tăng cường bảo mật cho việc quản lý các thiết bị trong hệ thống mạng Wi-Fi

Bạn sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành khoá học CISCO CCNP WIRELESS, nắm vững các kiến thức cơ bản về sóng điện từ và hệ thống mạng Wi-Fi bạn hoàn toàn có thể:

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về sóng điện từ và hệ thống mạng Wi-Fi
 • Vận hành hệ thống Wi-Fi với thiết bị Cisco
 • Chủ động cài đặt, cấu hình cho một hạ tầng mạng không dây đầy đủ tính năng và bảo mật
 • Có khả năng vận hành, kiểm soát và khắc phục các sự cố thường gặp trong hệ thống mạng đang quản lý của doanh nghiệp
 • Hiểu được vấn đề cốt lõi trong hệ thống Wi-Fi để phục vụ công việc thiết kế, tư vấn dự án và vận hành hệ thống mạng Wi-Fi chuyên dụng
 • Ngoài ra, bạn cũng có thể vận dụng kiến thức cơ bản trong chương trình học cho bất kỳ hệ thống Wi-Fi của bất cứ hãng nào không nhất thiết phải là Cisco
 • Ngoài ra, bạn cũng có thể vận dụng kiến thức cơ bản trong chương trình học cho bất kỳ hệ thống Wi-Fi của bất cứ hãng nào không nhất thiết phải là Cisco

Lưu ý : khoá học này giới hạn thời gian học chỉ là 3 tháng

Khoá học không giới hạn tại : CCNP WIRELESS FULL

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học 03:36
 • Bài 19: Chapter Intro 00:26
 • Bài 20: Autonomous Topology 04:05
 • Bài 21: Lightweight Topologies 04:12
 • Bài 22: AP States 03:18
 • Bài 23: Discovering a WLC 04:38
 • Bài 24: Selecting a WLC 02:11
 • Bài 25: Maintaining WLC Availability 01:52
 • Bài 26: Cisco AP Modes 03:32
 • Bài 27: Roaming Overview 03:20
 • Bài 28: Crypto Key Exchange in Roaming 03:52
 • Bài 29: Inter-Controller Roaming 02:43
 • Bài 30: Mobility Groups 01:24
 • Bài 31: Lab_1_Lab Preparation Học thử 05:52
 • Bài 32: Lab_2_Initial Setup for WLC Học thử 07:13
 • Bài 33: Lab_3_Pairing AP and WLC in the same subnet Học thử 02:03
 • Bài 34: Lab_4_Pairing AP and WLC in different subnet Học thử 06:26
 • Bài 35: Lab_5_DHCP Option 43 Học thử 05:09
 • Bài 36: Chapter Intro 00:32
 • Bài 37: Remote Office Wireless Deployment 03:50
 • Bài 38: FlexConnect Overview 01:18
 • Bài 39: FlexConnect Operation Modes 01:05
 • Bài 40: WAN Requirements for FlexConnect 00:40
 • Bài 41: FlexConnect Resiliency 03:12
 • Bài 42: CAPWAP Message Aggregation 00:48
 • Bài 43: FlexConnect Access Lists 01:12
 • Bài 44: Smart AP Image Upgrades 01:49
 • Bài 45: FlexConnect Best Practices 01:20
 • Bài 46: Office Extend AP 00:50
 • Bài 47: Lab_1_FlexConnect Local Switching vs Central Switching 06:31
 • Bài 48: Lab_2_FlexConnect with VLAN Mapping 03:01
 • Bài 49: Lab_3_FlexConnect Access List 04:23
 • Bài 50: Lab_4_Split Tunnel AccessList 10:25
 • Bài 51: Chapter Intro 00:39
 • Bài 52: Collision in Wi-Fi environment 01:45
 • Bài 53: Distributed Coordination Function 08:35
 • Bài 54: Enhanced Distributed Channel Access 11:31
 • Bài 55: QoS Mapping and Marking Scheme 04:18
 • Bài 56: QoS Profile 03:25
 • Bài 57: Implement Client QoS Marking Scheme 02:38
 • Bài 58: Application Visibility and Control 01:04
 • Bài 59: Lab_1_QoS Profiles 03:26
 • Bài 60: Lab_2_Application Visibility and Control 06:05
 • Bài 61: Lab_3_AutoQoS with FastLane 01:17
 • Bài 62: Chapter Intro 00:52
 • Bài 63: Multicast Overview 02:14
 • Bài 64: Multicast Delivery in Wired Network 01:27
 • Bài 65: Multicast Delivery in Wireless Network 02:55
 • Bài 66: IGMP Snooping in Wired Network 01:21
 • Bài 67: IGMP Snooping in Wireless Network 03:04
 • Bài 68: Implementing mDNS 01:54
 • Bài 69: Implementing Multicast Direct 02:47
 • Bài 70: Lab_1_Multicast 05:51
 • Bài 71: Chapter Intro 00:24
 • Bài 72: Indoor Location Requirements 02:29
 • Bài 73: Infrastructure and 802.11-based Location Techniques 05:56
 • Bài 74: Frames Used for Location 02:46
 • Bài 75: Cisco Location Architecture 03:19
 • Bài 76: Chapter Intro 00:22
 • Bài 77: Open Authentication 01:48
 • Bài 78: Authenticating with Pre-shared Key 04:32
 • Bài 79: Authenticating with EAP 02:05
 • Bài 80: Authenticating with WebAuth 02:53
 • Bài 81: Lab_1_Open and PSK Authentication 03:39
 • Bài 82: Lab_2_802.1x with Local EAP 03:48
 • Bài 83: Chapter Intro 00:33
 • Bài 84: Implementing 802.1x and AAA on Wireless Architectures 03:39
 • Bài 85: EAP Types 02:34
 • Bài 86: Client Profiling 03:11
 • Bài 87: Implementing BYOD and Guest 03:07
 • Bài 88: Local Web Authentication 03:41
 • Bài 89: Central Web Authentication 01:51
 • Bài 90: Supplicant Provisioning 01:21
 • Bài 91: Lab_0_Cisco ISE Installation 03:43
 • Bài 92: Lab_1_802.1x with Windows Server 09:08
 • Bài 93: Lab_2_802.1x with Cisco ISE 10:52
 • Bài 94: Lab_3_Central WebAuth with Cisco ISE 09:42
 • Bài 95: Lab_1_Troubleshooting Client Connectivity from WLC 09:14
 • Bài 96: Lab_2_Troubleshooting Connectivity at the AP 07:43
 • Bài 97: Chapter Intro 00:42
 • Bài 98: Building a Troubleshooting Method 02:39
 • Bài 99: Client Association Phases 02:54
 • Bài 100: RF Coverage Validation 03:13
 • Bài 101: Roaming Validation 02:40
 • Bài 102: Lab_0_DCloud Introduction 02:30
 • Bài 103: Lab_1_Report on DNA Center 10:29
 • Bài 104: Lab_2_Alarm on DNA Center 02:44
 • Bài 105: Lab_3_Troubleshooting Interference 04:29
 • Bài 106: Chapter Intro 00:38
 • Bài 107: Lab_1_Implementing Device Access Controls 08:31
 • Bài 108: Lab_2_Implementing Access Point Authentication 08:14
 • Bài 109: Implementing CPU ACLs on the Wireless Controller 02:12
 • Bài 110: Lab_0_Preparation 09:40
 • Bài 111: Lab_1_Basic Configuration 08:32
 • Bài 112: Lab_2_Multiple SSID with VLAN Mapping 10:25
 • Bài 113: Lab_3_Compare FlexConnect Local and Central Switching 05:26
 • Bài 114: Lab_4_Wireless 802.1x 11:41
 • Bài 115: C9800CL Inital Config 14:30
 • Bài 116: Adding AP to C9800-CL 02:59
 • Bài 117: Common Errors when adding AP to C9800-CL - TrustPoint 03:04
 • Bài 118: Common Errors when adding AP to C9800-CL - Country Code 02:58
 • Bài 119: Common Errors when adding AP to C9800-CL - Management Interface 02:06
 • Bài 120: Common Errors when adding AP to C9800-CL - Ignore Certificate & Unsupported AP 04:41
 • Bài 121: Explore configuration of C9800-CL 09:04
 • Bài 122: Configuring an SSID with C9800-CL 05:31
 • Bài 123: Assigning Tags to Multiple APs 03:17
 • Bài 124: Configuring FlexConnect 05:50
 • Bài 125: 802.1x Authentication 06:43
 • Bài 126: Guest Wi-Fi with Local Captive Portal (doc only)
 • Bài 127: Guest Wi-Fi with Cisco ISE (doc only)

Thông tin giảng viên

Nguyễn Phú Thịnh
1150 Học viên 27 Khóa học
- Kai Nguyễn
 • 1 năm thực tập tốt nghiệp tại Cisco Việt Nam, hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng máy tính.
 • 4 năm giảng dạy các chứng chỉ về mạng và công nghệ thông tin.
 • Hiện đang giảng dạy tại các trung tâm như VNPRO, WAREN,....

Học viên đánh giá

5
3 Đánh giá

67%

33%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

CCNA 200-301 : LIMIT (thời gian học 4 tháng)
Nguyễn Phú Thịnh
(3) 28 Học viên
990.000đ
ENCOR 350-401 LIMIT (thời gian học 6 tháng)
Nguyễn Phú Thịnh
(2) 7 Học viên
1.490.000đ
CCNA WIRELESS
Nguyễn Phú Thịnh
(2) 114 Học viên
299.000đ
ENCOR 350-401
Nguyễn Phú Thịnh
(3) 60 Học viên
2.990.000đ
CCNA 200-301 : FULL
Nguyễn Phú Thịnh
(4) 138 Học viên
1.990.000đ
490.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 8 giờ
Giáo trình: 127 Bài học
Giới hạn thời gian học: 4 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC