Card image cap
Hiểu về mất gói và cách khắc phục

Bạn đã bao giờ thực hiện một cuộc gọi điện video với ai đó mà các câu bạn nói đều rời rạc và video đang…

Card image cap
Cách tìm mật khẩu Wi-Fi cho các Mạng Wi-Fi mà bạn đã từng kết nối

Nếu bạn quên mật khẩu Wi-Fi cho mạng mà bạn đã đăng nhập trước đó, máy tính của bạn sẽ vẫn được lưu mật khẩu…

Card image cap
Các công nghệ lõi sử dụng trong Wi-Fi 6 (phần cuối)

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với mọi người về tổng quan công nghệ trong Wifi 6. Và để hiểu được Wifi 6,…

Card image cap
Các đơn vị giá trị được sử dụng trong Wifi

Với 1 tín hiệu vô tuyến, sẽ có 3 thành phần đặc trưng bao gồm biên độ, tần số và pha. Để đo biên độ,…

Card image cap
Các công nghệ lõi sử dụng trong Wi-Fi 6 (phần 1)

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với mọi người về tổng quan công nghệ trong Wifi 6. Và để hiểu được Wifi 6,…

Card image cap
Hình dạng vùng phủ sóng - Khái niệm thường bị hiểu sai của Ăn-Ten

Ăn Ten là nơi bức xạ tín hiệu vô tuyến ra môi trường ngoài của các thiết bị thu phát sóng. Tùy theo môi trường…

Card image cap
Các yếu tố ảnh hưởng đến roaming

Roaming là việc chuyển vùng khi người dùng di chuyển từ Access Point này sang Access Point khác. Nó giúp người dùng thoải mái di…

Card image cap
Cách thêm màu cho SecureCRT

Tính năng thêm màu cho các từ trong SecureCRT được gọi là Highlight Keywords, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó.…